Gezi Alemi

e-Posta:    Şifre:     Kaydol | Şifremi Unuttum
 
Gezi Alemi ::::: Tartışma, Sohbet veya Bilgilendirme Konuları ::::: Gezmek, Görmek        
Tartışma, Sohbet ve Bilgilendirme Konuları
(Yeni Konu Açabilmek İçin Üye Girişi Yapmalısınız!)
Serbest Kürsü Ana Sayfa > Diğer
Hasan Pekmezci

(10 Şubat 2015 19:27)

Gezmek, Görmek 


Prof. Hasan Pekmezci hasanpekmezci@gmail.com

Gezmek ve görmek, yeni ufuklar keşfetmek ve yeni yaşam kazanımlarıdır

Bilgi edinme, öğrenme, yaşam deneyimi kazanma ve etkileşim açısından "gezmek ve görmek" üzerine ne denli zengin ve özlü sözler vardır, toplumsal anlatım dağarımızda... "Çok gezen mi bilir, çok yaşayan mı", "Ben duyduğuma değil, gördüğüme inanırım", "gören göz kılavuz istemez" gibi ve niceleri. Yaşamı bir at gözlüğü ile görmemenin, onu türlü boyutları ile zenginleştirebilmenin en önemli yollarından biridir "gezmek ve görmek". Burnumuzu bir portakala dayayıp, üzerindeki pürtükleri dağlar gibi, aşılmaz engeller gibi görmemizi ortadan kaldırır; gerçek anlamda gezme ve görme eylemi. Başka bir bakışla, kendimize, toplumumuza, dünyamıza ve ilgi alanlarımıza karşı olan değer yargılarımızı, saplantılarımızı, takıntılarımızı, sınırlı bakış açılarımızı yeniden sorgulamanın önemli yollarından biridir gezmek, görmek, araştırmak, incelemek. Sindirilerek, özümlenerek, sorgulanarak; konunun içine, özüne, gizine inilerek yapılan her etkinlik gibi, insana yeni ufuklar açmanın, bilgilenmenin, görgülenmenin, yeni bakış açıları getirmenin en somut yolu. Bilgi, görgü, deneyim ve öğrenme ayağına gidildiği zaman; emek ve enerji harcanabildiği, akıl denen en önemli insani kazancın sonuna kadar kullanılabildiği; değer verildiği, baş tacı edildiği zaman karşılığını verir. Bilgilenmenin, görsel birikim zenginliğine ulaşabilmenin yolu, belli dinamiklerin yaşanmasını; zahmetlere, külfetlere katlanılmasını ve bunun için özel çabaların harcanmasını gerekli kılar. Belli nimetler ancak bu özverilerin gerçekleşmesine, önceliklerin doğru ve tutarlı saptanmasına bağlıdır.

Eğitim, sadece belli bir yaş dilimini kapsayan bir etkinlik olarak görülür ülkemizde. Oysaki eğitim yaşamın bütün dilimlerini içerdiği oranda dinamik bir olgu sayılır. Hangi yaş, hangi meslek grubu, hangi ilgi alanı olursa olsun; eğitimin sürekliliğinden, onun getireceği dinamizmden yoksun kalınmadığı, bunun için her türlü olanağın en iyi şekilde değerlendirildiği toplumlar; uygar sıfatını, aydın ve kültürlü toplum nitelemesini hak ederler. Durağan, uyuşuk, sağını solunu görmekten; yeni bir şey öğrenmekten, kendine yeni bir ufuk açmaktan aciz bireylerden oluşan toplumlar, kendi içine kapanmaya, yaşamdan ve dünyadan "bi haber" olmaya mahkûmdur. Bu kapalılık kendine ve başkalarına güvensizliği ve ardından da aşağılık kompleksini getirir.

Ülkesini, ülkesinin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini, insanını, doğasını, taşını, toprağını öz olarak nimetlerini tanımayan bir bireyin, kendine de ülkesine de hayrı olmayacaktır. Düşünceleri, üçüncü, beşinci, onuncu ağızdan duydukları ile beslenecektir. Suyunun suyu bilgilerle ve kendisine verilenle yetinmeye devam edecektir. Tarih, doğa, yurt ve ulus sevgisi tutarsız, güdüsel tavırlar olmaktan öte gidemeyecektir. Yurdunu, ulusunu kavrayamayan bir kültürün, dünya kültürünü tanıması, içinde yaşadığı dünyayı algılayıp, sorgulayabilmesi de mümkün değildir. Eğitim sistemleri hangi eğitim kademesinde olursa olsun, öncelikle kendi ülkesini tanıyan, bunun için de gezen, gören, inceleyen, sorgulayan bir açılıma gitmek zorundadır. Örneğin, her lise öğrencisi lise diploması alabilmek için ülkemizin önemli birkaç bölgesini, birkaç kentini gezebilmeli, tarihi ve doğal güzellikleri ve kültürel yapısını tanıma fırsatı bulabilmelidir. Bunun için eğitim sistemimiz içinde zorunlu yurt gezileri önemli bir eğitim programı olarak geliştirilmelidir.

Bu düşünce yeni bir şey de değildir, geçmişte bunun çok ilginç örnekleri eğitim sistemimizde uygulanmıştır. 17 Nisan 1940'ta kurulan ve bu günlerde 75. kuruluş yılı kutlamaları yapılan Türk eğitim sisteminin özgün bir eğitim uygulaması olan Köy Enstitüleri'nde, bu Enstitülerin 1954'te kapatılmasından sonra yerine devam eden İlköğretmen Okulları'nda ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumu olarak önemli görevler üstlenen Eğitim Enstitüleri'nde yurt gezileri uygulamaları yapılmıştır. Üstelik günümüz koşullarından çok daha fazla olumsuzluklara, teknolojik ve maddi yetersizliklere rağmen uzun yıllar uygulanan gelenekler başlatılmıştır. Bu ülkenin gençleri, bu ülkenin taşını toprağını, börtünü-böceğini, bitkisini-çiçeğini tanısın ve tanıyarak-görerek sevsin diye.

Bu bağlamda Cumhuriyet'in devrimci tavırları içinde 1938-1943 yılları arasında uygulanan sanatımızda "Yurt Gezileri ve Yurt Resimleri" olarak bilinen sanat hareketinin, Çağdaş Türk Sanatının oluşmasında önemli ivme odaklarından biri olduğu hatırlanmalıdır. Bunların da ötesinde ve öncesinde Cumhuriyet devrimlerini yaratanlar daha Cumhuriyet'in ilk günlerinde, onca yokluk içinde, insanlarımızın bakış açılarını, perspektiflerini genişletmek için her alandan insanımızı bilgi, görgü ve kültürlerini zenginleştirmek üzere yurt dışına eğitime göndermişlerdir. Benzer uygulamalar için 4489 sayılı yasa çıkarılmış, öğretmenlerimizin bilgi ve görgülerini artırmayı amaçlayarak değişik zaman dilimlerinde yurt dışına gönderilmesini sağlamış ve bu yasa uzun yıllar uygulanmıştır. Ülkesini ve ülkesinin de içinde bulunduğu uluslar coğrafyasını bütün boyutları ile tanımasının bir bireyin, yaşama ve dünyaya bakış açısını zenginleştireceği, ilerlemeyi, gelişmeyi kamçılayacağı, kendini ve çağdaş uygarlığı sorgulama bilinci yaratacağı unutulmamalıdır.

Özellikle Sanat eğitimi veren eğitimcilerimizin, sanat eğitimi kurumlarımızın öğrenci ve öğretim elemanlarının, yurt içi ve yurt dışı etkinliklere aktif olarak katılması; uygulamalı kültür ve sanat etkinlikleri, sergiler, müzeler, yoluyla sanatın dinamik örgüsünü yakından takip etmesi önemli bir gerekliliktir. Bu gereklilik hem sanatın devingen ve değişken karakterini izleyebilme, hem de izlenenlerin Türkiye'ye taşınmasıyla yeni, çağdaş ve etkin bir sanat eğitimi ortamını yaratma amaçlanmalıdır. Bir sanat öğretmeninin, sanatçı olma iddiasında bulunan bir kimsenin, dünyanın sanat merkezlerini, sanatın idol sanatçılarının eserlerini görmeden kitabi bilgilerle ve reprodüksiyonlarla öğrencilerinin karşısına çıkması o insanı düşündürmelidir.

Kitaplardan, kataloglardan resimlerini izleyebildiğimiz pek çok önemli eserin, başyapıtın orijinalleri karşısında bambaşka bir duyguya kapılır insan. Bu duyumlar kitaplarda görülebilen, kitaplardan alınabilen etkilerden çok farklıdır. Örneğin Leonardo da Vinci'nin ünlü eseri Mona Lisa'nın orijinalinin yerinde izlenmesi, somut olarak karşınızda bütün gizemi ile yer alması; bir sanat eserinin 500 yıl gibi bir süre tarihe meydan okuyarak günümüze gelebilmesinin ve sanat yoluyla ölümsüzlüğe ulaşmanın karmaşık duygularını yaşatır. Bu nedenledir ki binlerce kişi onu ve onun gibi baş eserleri görmeye müzelere koşar. Günümüzde bazı ülkeler ülke nüfuslarının iki katı, üç katı turist çekebiliyor ve bu sayede ulusal gelirlerini kat kat artırabiliyorlarsa bunun nedenlerinin başında özenle korunan ve saklanan sanat eserleri ve müzeleri gelir. Paris'te Louvre, Madrid'de Prado, Roma'da Vatikan Müzesi (Sistine), Floransa'da Uffizi, ST. Petersburg'da Hermitage gibi müze ve sanat merkezlerinin girişlerinde metrelerce, kilometrelerce uzayan kuyruklar sanatın etkisi ve gücü açısından ve ayrıca devletleri yönetenlerin bakış açıları açısından/üstelik pek çok yönden/düşündürücü olmalıdır.

Bu örnekler bizim açımızdan da sorgulayıcı olmalıdır. Çünkü başka ülkelerin sınırlı tarihleri içinde elde edebildiklerini, on bin yıllık tarihimiz ve tarihi zenginliklerimizle neden gerçekleştiremediğimiz öz eleştiri içinde ele alınmalıdır. Neden bir Antakya Mozaik Müzemizin, Antalya Müzemizin, Ankara'daki Anadolu Uygarlıkları Müzemizin önünde yüz metrelerce kuyruklar oluşmuyor? Yetmiş milyonluk bir ülkede müzeler, galeriler gezilmiyor ya da gezilmiyor diye kapalı tutuluyor? Neden, Başkent Ankara'nın kapılarında insanların yığıldığı bir Modern Sanatlar Müzesi bulunmuyor? Neden "müze" deyince illerimizdeki küçücük etnografik belgelikler; "galeri" deyince sadece oto galerileri akla geliyor? Daha çok uzatılabilecek bu sorular karşısında bu ülkenin aydınları, eğitimcileri, iş adamları, yöneticileri yeni çözümler üretmek zorundadırlar. İnsanlarımızı, yaşamı, çentikli sınav sistemlerine endekslenmiş, insani değerleri erozyona uğratılmış eğitim ve yaşam keşmekeşinden kurtarmak için yoğun çabalar gerekmektedir. Sanat ve sanat eserleri ile yüzleşmek her yaş grubundan insanımıza bu alanda önemli ipuçları sağlayacaktır. Üniversite öğrencilerine ve özellikle güzel sanatlar alanının öğrencilerine bu kapsamda önemli görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Yaşamda öncelikleri iyi tespit etmek, maddi kaynakları ve olanakları ona göre planlamak; yurt içi ve Yurt dışı sanat etkinliklerini, yurt dışı sanat gezilerini yakından izlemek, uluslar arası burs olanaklarını araştırarak onlardan yararlanma yollarını bulmak; araştırıcı, takip edici olmak gerekmektedir. Uyuşuk, pısırık, mıymıntı insanlardan aydın-sanatçı olunamayacağı bilincine sahip olunmalıdır. Aktif, cevval ve bütün duyumları ile dinamik olmak; aklını, beynini, duygularını, düşüncelerini, inançlarını başkalarının ipoteği ve baskısı altına sokmamak; gençliğimizin önemli hedefleri olmalıdır.

Bu bağlamda örneğin Ankara'da "Pekmezci Sanat Gezileri Grubu" yılda iki kez öğrenci, öğretim elemanı ve sanatçıları kapsayan; ticari hiçbir amacı olmayan, çok ekonomik yurt dışı geziler düzenlemektedir. Bu geziler kapsamında bu güne kadar çeşitli gezilerle Amsterdam, Mastricht, Brüksel, Brugges, Köln, Luxemburg, Paris, Madrid, Barselona, Toledo, Roma, Siena, Pisa, Floransa, Venedik, St. Petersburg, Moskova, Berlin, Hamburg, Bremen, Lubeck, Nürnberg, Dresden, Münih, Prag, Viyana, Budapeşte, Bratislava kentleri ve bu kentlerdeki bütün müze ve sanat merkezleri incelenmiştir.

Bu geziler aracılığıyla uluslar arası sanat etkinlikleri, sanat okulları buluşmaları, sergi, bienal ve trienallere katılma yollarının araştırılması gibi sürekli etkinlik içinde bulunulmaktadır. Bu etkinliklerin ve gezilerin öğrencilerin alanlarında, yaptıkları sanat eğitiminde ve sanata bakışlarında ne denli önemli değişiklikler yarattığı daha sonraki çalışmalarında yakından gözlemlenebilmektedir.

Ülkemizdeki diğer üniversitelerimiz benzer çalışmaları ve organizasyonları gerçekleştirmeli, öğrencilerimizin ufkunu genişletebilecek etkinliklere yer verebilmelidir. İnanıyoruz ki, bu uygulamalar kapalı kapılar ardındaki bir eğitim anlayışından binlerce kez daha etkili sonuçlar verecektir. Bu tür geziler insanlarımızın ufkunu açan, kültürel yelpazesini genişleten dünyanın sadece yaşadığımız alanlarla sınırlı olmadığının somut sonuçlarını veren etkinliklerdir. Bu nedenle yaşadığımız ülkeyi gezmek, buradan edindiklerimizle, Edirne dışında olup bitenleri de görmek çeşitli sorgulamaları ve değerlendirmeleri beraberinde getirecektir. Yaşam her haliyle zenginleştirmeye değen ve niçin yaşadığına anlam yükleyen etkinlikler bütünüdür.

kemalcakman

(22 Şubat 2015 15:28)
Sayın Hasan Pekmezci yazınızda seyahatin insana kazandıracaklarını ve önemini ne güzel anlatmışsınız. Teşekkür ederim.

Seyahat etmenin hele ki tek başına seyahat etmenin kişiye katkısı çoktur. Yeni kültürleri tanımak, başka şehirlerin geçmişlerini öğrenmek, bulunduğunuz ülkenin coğrafyasını birebir yaşamak, farklı arkadaşlıklar edinmek ve en önemlisi de ufkunuzu geliştirmek ancak seyahat ederek elde edilebilecek kazanımlardır. Hatta tek başınıza çıkacağınız ufak bir yolculuk, hayata bambaşka bir pencereden bakmanızı bile sağlayabilir.

Ancak maddi imkanlar, zaman yoksunluğu, dil bilmemek gibi unsurlar çok fazla gezmeye engel olabiliyor. Bu mazeretler bir çok kişinin seyahat etmesine engel olur. Asıl olan CESARETTİR. Ancak yola çıktığınızda, her adımda farklı bir şey keşfetmek bize pek çok şey öğretir.

Hasan Pekmezci

(22 Şubat 2015 23:31)
SAYIN KEMAL ÇAKMAN
gezialemi.com’daki yazım için değerlendirmelerinize teşekkür ediyorum.

Benim gezme-görme eylemine bakışım öncelikle kişisel cesaretle ilgili, maddi olanaklar ikinci hatta üçüncü planda kalır. Çünkü çok ekonomik geziler de var. Biz Romaya 300 Euro ile dört beş gün çok da başarılı geçen geziler yaptık. Aynı şekilde Barselonaya da... Sadece uçak biletleri 400 Euro iken biz 300 Euro ile uçak-otel-sabah kahvaltısı-ulaşım dâhil sanat gezileri düzenledik.

Bu gezilerin en güzel yanı gençlerimize yurt dışına gitmenin korkulacak bir şey olmadığını göstermesi. Gençlerimiz uluslararası olmak zorundadır. Onlara sınırlarımızın dar gelmesi gerekir.

Sevgilerimizle.
Hasan Pekmezci

Mesaj Yazmak İçin Üye Girişi Yapmalısınız.
Serbest Kürsü Son Mesajlar
Rota Önerisi Almanya İsviçre Fransa (30 Nisan 2018 16:46 - TAMER)
Yeni ve Yerel Yeme-İçme Markaları (20 Ağustos 2017 14:40 - Gurme Reyiz)
Ankara`da Mutlaka Yemek Yenmesi Gereken Mekanlar Nereler? (20 Ağustos 2017 14:32 - Gurme Reyiz)
Abant’ ta Ne Yenir? Abant’ın En Güzel ve Meşhur Yemekleri ! (01 Şubat 2017 13:32 - mustafa1989)
Fotoğrafçılık Kursları Yeteneklerinizi Ortaya Çıkarıyor! (17 Kasım 2016 12:01 - fotolife)
Bayburt`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (07 Kasım 2016 21:53 - muratbasar)
İstanbul`da Toplu Ulaşım (07 Kasım 2016 21:42 - muratbasar)
Backpacker Panda Appetite Mumbai (11 Temmuz 2016 10:51 - Vispakhale)
Gaziantepte nereleri gezelim (02 Mayıs 2016 11:12 - Ayhan06)
Samsun Havaalanı Oto Kiralama - Ekip Rent A Car (12 Mart 2016 01:23 - ekiprentacar)
Pristine-uskup-ohrid-belgrad (28 Ocak 2016 23:22 - Cagataythr)
İSMAİL USTA TARAKLI KÜLTÜRÜR SANATIMIZ OLAN ŞİMŞİR KAŞIK VE (28 Ocak 2016 00:50 - ismail usta taraklı)
izmir`de Nerede Kalınır (12 Ocak 2016 12:56 - muratbasar)
Gaziantep`de Konaklama Seçenekleri (12 Ocak 2016 11:52 - muratbasar)
Erzurum`da Nerede Konaklanır (11 Ocak 2016 10:03 - Dadaş)
İzmir`e Gidipte Mutlaka tadılması Gerekenler Neler? (10 Ocak 2016 20:48 - hakangeziyor)
En iyi seyahat filmleri (06 Ocak 2016 11:32 - TAMER)
Ucuz ucak biletii firsati (13  Aralık 2015 19:24 - Cagataythr)
Tuana Rent A Car Oto Kiralama (03 Ağustos 2015 23:11 - tuanarentacar)
bursa`da ev sıcaklığında konaklama (02 Temmuz 2015 16:42 - BİLİCİLER)
Bir emekli İran`ı nasıl gezmeli ? (14 Haziran 2015 10:23 - xterranova)
Adana`da Nerede Ne Yenir? (29 Nisan 2015 15:41 - yunusaltun)
Münih Havaalanı Aktarma (07 Nisan 2015 23:32 - hakangeziyor)
Gezmek, Görmek (22 Şubat 2015 23:31 - Hasan Pekmezci)
Hallstatt-prag ulaşım (10 Şubat 2015 16:42 - hakangeziyor)
Muğla`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11  Aralık 2014 12:38 - Erdin İVGİN)
KAHİRE DE KONAKLAMA VE GEZİ (04  Aralık 2014 12:14 - MERC)
Şırnak`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (28 Kasım 2014 13:56 - Gulrevan)
Hurgada ve Luxor Gezisi Hakkında Tavsiyeye İhtiyacımız Var (26 Ekim 2014 15:39 - MERC)
Bloğuma Davet (15 Ekim 2014 05:16 - BUSE-PATTAYA)
Beş gunluk ıtalya gezımız için program.. (01 Ekim 2014 13:13 - Setenay Süzer)
Antalya`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (16 Eylül 2014 08:50 - Engin D)
Karabük`de Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (16 Eylül 2014 08:10 - Engin D)
En İyi Seyahat Ettiren Kredi Kartı Hangisi? (13 Eylül 2014 08:33 - Sunart)
Bolu`nun Mutlaka Tadılması Gereken Yemekleri Neler? (08 Eylül 2014 20:37 - ilkyaz)
Ankara`da Etkinlikler Festivaller (07 Eylül 2014 01:19 - Engin D)
Erzurum`un Mutlaka Tadılması Gereken Yemekleri Neler? (06 Eylül 2014 00:14 - Dadaş)
Erzurum`da Görülmesi Gereken Yerler (05 Eylül 2014 22:45 - Dadaş)
Ardahan`da Görülmesi Gereken Yerler (05 Eylül 2014 16:27 - Engin D)
Şanlıurfa`da Görülmesi Gereken Yerler (05 Eylül 2014 00:51 - Engin D)
İstanbul`da Festivaller Etkinlikler (03 Eylül 2014 00:09 - Engin D)
Çorum`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (03 Eylül 2014 00:04 - Engin D)
Çanakkale`de Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (02 Eylül 2014 23:24 - Engin D)
İzmir`de Festivaller Etkinlikler (29 Ağustos 2014 22:27 - Engin D)
Ankara`da Mutlaka Gezilmesi Gereken Yerler (27 Ağustos 2014 23:44 - Engin D)
Balıkesir`de Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (27 Ağustos 2014 14:55 - decimation)
MART AYINDA BENELÜKS GEZİSİ NASIL OLUR? (24 Ağustos 2014 22:59 - TAMER)
Tavsiye (19 Ağustos 2014 14:01 - canan.06)
Artvin`de Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (15 Ağustos 2014 15:22 - Erdin İVGİN)
Aydın`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (04 Ağustos 2014 02:06 - Erdin İVGİN)
Adıyaman`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (04 Ağustos 2014 01:45 - Erdin İVGİN)
Artvin`de Görülmesi Gereken Yerler (03 Ağustos 2014 01:01 - AhmetBilir)
İstanbul`da Mutlaka Nereleri Görmeli (03 Ağustos 2014 00:58 - AhmetBilir)
Trabzon`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (03 Ağustos 2014 00:55 - AhmetBilir)
Erzurum `da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (03 Ağustos 2014 00:54 - AhmetBilir)
Elazığ`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (03 Ağustos 2014 00:53 - AhmetBilir)
Muş`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (03 Ağustos 2014 00:53 - AhmetBilir)
Artvin`de Mutlaka Tadılması Gerekenler Neler? (03 Ağustos 2014 00:51 - AhmetBilir)
Amasya`da Mutlaka Tadılması Gerekenler Neler? (03 Ağustos 2014 00:47 - AhmetBilir)
Balıkesir`in Mutlaka Tadılması Gereken Yemekleri Neler? (03 Ağustos 2014 00:34 - AhmetBilir)
Afyon`da Nerede Ne Yenir Ne İçilir? (03 Ağustos 2014 00:33 - AhmetBilir)
Çanakkale`nin Mutlaka Tadılması Gereken Yemekleri Neler? (03 Ağustos 2014 00:33 - AhmetBilir)
Kırklareli`nde Mutlaka Tadılması Gerekenler Neler? (03 Ağustos 2014 00:32 - AhmetBilir)
Bursa`da Nerede Konaklanır (03 Ağustos 2014 00:29 - AhmetBilir)
Ankara`da Konaklama Seçenekleri (03 Ağustos 2014 00:26 - AhmetBilir)
Ankara`da Toplu Ulaşım Nasıl Yapılır (03 Ağustos 2014 00:17 - Engin D)
Aksaray`da Mutlaka Tadılması Gerekenler Neler? (03 Ağustos 2014 00:10 - Engin D)
Ağrı`da Nerede Ne Yenir Ne İçilir? (03 Ağustos 2014 00:10 - Engin D)
Adıyaman`da Görülmesi Gereken Yerler (03 Ağustos 2014 00:00 - Engin D)
Antalya`da Mutlaka Gezilmesi Gereken Yerler (02 Ağustos 2014 23:56 - Engin D)
Aydın`da Görülmesi Gereken Yerler (02 Ağustos 2014 23:50 - Erdin İVGİN)
Giresun`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (23 Temmuz 2014 22:27 - Engin D)
Ardahan`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (23 Temmuz 2014 21:51 - AhmetBilir)
Malatya`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (23 Temmuz 2014 13:28 - Engin D)
Bolu`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (17 Temmuz 2014 20:55 - AhmetBilir)
Konya`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (17 Temmuz 2014 20:45 - AhmetBilir)
Tekirdağ`ın Mutlaka Tadılması Gereken Yemekleri Neler? (16 Temmuz 2014 23:41 - AhmetBilir)
Edirne`de Mutlaka Tadılması Gerekenler Neler? (16 Temmuz 2014 23:33 - AhmetBilir)
Iğdır`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 20:10 - Engin D)
Kars`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 20:06 - Engin D)
Rize`de Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 19:59 - Engin D)
Gümüşhane`de Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 19:48 - Engin D)
Erzincan`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 19:46 - Engin D)
Tunceli`de Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 19:45 - Engin D)
Bingöl`de Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 19:40 - Engin D)
Hakkari`de Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 19:32 - Engin D)
Bitlis`de Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 19:29 - Engin D)
Siirt`de Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 19:24 - Engin D)
Van`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 15:50 - Engin D)
Batman`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 15:36 - Engin D)
Diyarbakır`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 15:28 - Engin D)
Mardin`de Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 15:26 - Engin D)
Şanlıurfa`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 15:18 - Engin D)
Kahramanmaraş`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 15:17 - Engin D)
Kilis`de Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 15:16 - Engin D)
Hatay`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 15:13 - Engin D)
Osmaniye`de Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 15:12 - Engin D)
Kayseri`de Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 15:11 - Engin D)
Sivas`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 15:09 - Engin D)
Ordu`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 15:07 - Engin D)
Tokat`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 15:06 - Engin D)
Samsun`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 15:05 - Engin D)
Sinop`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 15:04 - Engin D)
Kastamonu`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 13:29 - Engin D)
Çankırı`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 13:14 - Engin D)
Yozgat`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 13:13 - Engin D)
Kırıkkale`de Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 13:04 - Engin D)
Kırşehir`de Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 13:03 - Engin D)
Nevşehir`de Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 13:01 - Engin D)
Niğde`de Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 12:59 - Engin D)
Mersin`de (İçel`de) Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 12:53 - Engin D)
Karaman`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 12:44 - Engin D)
Bartın`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 12:35 - Engin D)
Zonguldak`ta Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (11 Temmuz 2014 12:30 - Engin D)
Düzce`de Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (10 Temmuz 2014 01:08 - Engin D)
Eskişehir`de Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (10 Temmuz 2014 01:06 - Engin D)
Isparta`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (10 Temmuz 2014 01:04 - Engin D)
Burdur`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (10 Temmuz 2014 01:00 - Engin D)
Denizli`de Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (10 Temmuz 2014 00:59 - Engin D)
Uşak`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (10 Temmuz 2014 00:41 - Engin D)
Manisa`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (10 Temmuz 2014 00:39 - Engin D)
Kütahya`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (09 Temmuz 2014 01:27 - Engin D)
Bilecik`de Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (09 Temmuz 2014 01:26 - Engin D)
Sakarya`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (09 Temmuz 2014 01:25 - Engin D)
Kocaeli`de Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (09 Temmuz 2014 01:24 - Engin D)
Yalova`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (09 Temmuz 2014 01:22 - Engin D)
Tekirdağ`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (09 Temmuz 2014 01:19 - Engin D)
Kırklareli`de Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (09 Temmuz 2014 01:17 - Engin D)
Edirne`de Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (09 Temmuz 2014 01:14 - Engin D)
Ağrı`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (09 Temmuz 2014 00:57 - Engin D)
Afyon`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (09 Temmuz 2014 00:54 - Engin D)
Adana`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (09 Temmuz 2014 00:49 - Engin D)
Bursa`da Festivaller Etkinlikler (09 Temmuz 2014 00:44 - Erdin İVGİN)
Gaziantep`de Etkinlikler Festivaller (02 Temmuz 2014 01:00 - Engin D)
Amasya`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (01 Temmuz 2014 23:46 - AhmetBilir)
İstanbul`da Mutlaka Tadılması Gerekenler Neler? (29 Haziran 2014 00:17 - aysetam)
Antalya`da Mutlaka Tadılması Gerekenler Neler? (28 Haziran 2014 23:56 - Engin D)
Ardahan`da Mutlaka Tadılması Gerekenler Neler? (28 Haziran 2014 23:27 - Engin D)
İzmir`in Gece Hayatı (27 Haziran 2014 00:20 - MYılmaz)
Aksaray`da Düzenlenen Festivaller ve Etkinlikler (26 Haziran 2014 23:54 - MYılmaz)
Kubilay Kan & Yahya Dai @ ART350 Live Music (16 Haziran 2014 19:33 - fundakara)
Adana`da Konaklama Seçenekleri Neler? (01 Haziran 2014 23:42 - Engin D)
Afyon`da Mutlaka Nereleri Görmeli Gezmeli (29 Mayıs 2014 22:24 - MYılmaz)
Amasya`da Mutlaka Gezilmesi Gereken Yerler (29 Mayıs 2014 22:20 - MYılmaz)
Aksaray`da Mutlaka Gezilmesi Gereken Yerler (29 Mayıs 2014 22:16 - MYılmaz)
Ağrı`da Mutlaka Görülmesi Gereken Yerler (25 Mayıs 2014 13:14 - Engin D)
Bursa`da Mutlaka Görmemiz Gereken Yerler (20 Nisan 2014 13:12 - Mustafa)
Aydın`da Mutlaka Tadılması Gereken Yemekler Neler? (20 Nisan 2014 01:15 - Yusuf ÇETİN)
Gaziantep`de Mutlaka Tadılması Gereken Yemekler Nerede Yenir (20 Nisan 2014 00:05 - Engin D)
Şanlıurfa`da Nerede Ne Yenir Ne İçilir? (14 Nisan 2014 22:54 - Yusuf ÇETİN)
Tokat’ta Nerede Ne Yenir Ne İçilir? (14 Nisan 2014 19:07 - emine)
İstanbul`da Nerelerde Konaklanır (11 Nisan 2014 00:01 - Erdin İVGİN)
Fuarda Almanca veya İngilizce yardımcı olacak (26 Mart 2014 09:54 - ALİCAN)
Antalya Rent A Car Portalı (23 Mart 2014 17:33 - Rentacarss)
Iğdır`da Görülmesi Gereken Yerler (01 Mart 2014 12:46 - emine)
Bingöl`de Görülmei Gereken Yerler (28 Şubat 2014 23:43 - muratbasar)
İzmir Merkezde Mutlaka Nereleri Görmeli (28 Şubat 2014 00:21 - Yusuf ÇETİN)
Adana`da Toplu Ulaşım Nasıl Yapılır (27 Şubat 2014 21:32 - emine)
Adana`da Mutlaka Nereleri Görmeli (23 Şubat 2014 23:44 - kemalcakman)
Tokat`ta Gezilecek Yerler (23 Şubat 2014 21:00 - kemalcakman)
Muş’ta Görülmesi Gereken Yerler (23 Şubat 2014 15:08 - muratbasar)
Muş’ta Nerede Ne Yenir Ne İçilir? (23 Şubat 2014 14:28 - muratbasar)
Siirt`te Görülmei Gereken Yerler (23 Şubat 2014 01:43 - Engin D)
Siirt’te Nerede Ne Yenir Ne İçilir? (23 Şubat 2014 01:04 - AhmetBilir)
Adıyaman`da Nerede Ne Yenir Ne İçilir? (23 Şubat 2014 00:40 - AhmetBilir)
Bursa`da Mutlaka tadılması Gerekenler Neler? (22 Şubat 2014 22:16 - emine)
Bursa Kentinde Ulaşım (22 Şubat 2014 21:32 - Engin D)
Gaziantep`de Mutlaka Nereleri Görmeli (13 Şubat 2014 15:01 - Engin D)
Sofya,Belgrad,Budapeşte,Bratislava,Viyana,Prag,Dresten,Berlin (23 Ocak 2014 17:22 - Yiğit)
Gezginler için En Faydalı İOS ve Android Uygulamaları Hangil (19 Kasım 2013 00:51 - fdrrkmn)
Dünyanın en kapalı ülkesine seyahatim: KUZEY KORE (18 Kasım 2013 17:07 - Çelebi Alper)
Moğolistan`da göçebe yaşamım, bozkır maceralarım (18 Kasım 2013 17:02 - Çelebi Alper)
Arnavutluk gezi notlarım ve bilgilerim (18 Kasım 2013 16:56 - Çelebi Alper)
Gaziantep`de Toplu Ulaşım (01 Kasım 2013 00:51 - Engin D)
Ayvalık`tan Midilli Geçiş süreci hakkında ! (27 Ekim 2013 16:45 - MERC)
berring bogazi(denizi) (24 Ekim 2013 10:31 - Erdin İVGİN)
1 aylık Latin Amerika seyahatimin maliyeti, planı, bilgileri (01 Eylül 2013 21:48 - Çelebi Alper)
izmir Kentinde Ulaşım Nasıldır (01 Eylül 2013 20:34 - Erdin İVGİN)
BRÜKSEL`DEN BRUGGE` YE NASIL GİDERİM ?? (05 Haziran 2013 21:44 - hakangeziyor)
Hızlı tren (18 Mayıs 2013 21:30 - kangal65)
Barcelona (13 Mayıs 2013 23:07 - hakangeziyor)
Bergamo`dan Venedik`e Ulaşım (03 Mayıs 2013 11:07 - barann)
italya seyahatimizin programlanması (29 Nisan 2013 10:16 - ozgyildir)
Bavyera kasabaları (07 Nisan 2013 23:16 - NEŞE)
Milano`dan Venedik`e gidiş ve konaklama hakkında ! (07 Nisan 2013 18:32 - bertha)
Uffizi Galeri`nin biletini internetten almak daha mı mantıklı (02 Nisan 2013 20:29 - hakangeziyor)
İtalya`da yerli rehber ihtiyacı (21 Mart 2013 23:12 - topkapı)
italya`ya Gitmek İçin En Uygun Tarih (21 Mart 2013 19:37 - hakangeziyor)
Floransa da tavsiye edebileceğiniz uygun fiyatlı otel var (17 Mart 2013 17:40 - hakangeziyor)
İtalya (20 Şubat 2013 17:04 - hakangeziyor)
Açıklama (03 Şubat 2013 19:15 - Erdin İVGİN)
Taxi Roma (11  Aralık 2012 12:16 - taxiroma)