Gezi Alemi

e-Posta:    Şifre:     Kaydol | Şifremi Unuttum
 
Gezi Alemi ::::: Yola Çıkarken ::::: UNESCO Somut Olmayan Dünya Mirası Listesi (Intangible Heritage Lists)        
      Ekleme Düzenleme    Okunma Yazan
    10 Nisan 2011     11983 ErdinİVGİN
 
  UNESCO Somut Olmayan Dünya Mirası Listesi (Intangible Heritage Lists)

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında Sözleşme kapsamında, somut olmayan kültürel miras unsurlarına dikkat çekmek ve somut olmayan kültürel mirasın önemi konusunda bilinçlenmeyi sağlayarak kültürel çeşitliliğe saygı içinde diyalogu desteklemek amacıyla; Taraf Devletlerin teklifi üzerine "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi" (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) ve "Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi" (List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding) olmak üzere iki temel liste hazırlanmaktadır.

Teknolojik gelişmeler, kültür değişmeleri ve küreselleşen dünyanın bir olgusu olarak ortaya çıkan kitle kültürü, insanlığın binlerce yıllık sözel kültürel belleğinde korunan büyük bir kültürel birikimi yok etmektedir. Bu birikim, UNESCO tarafından "somut olmayan kültürel miras" olarak adlandırılmakta ve gelecek kuşaklar için korunması gereken kültür varlığı olarak tanımlanmaktadır. Somut olmayan kültürel mirasın korunması düşüncesi, 17 Ekim 2003 tarihinde UNESCO Genel Kurulu'nda imzalanan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'yle ülkeler için bir uluslararası sorumluluk alanı haline gelmiştir.

Türkiye, 2006 yılında bu sözleşmeye taraf olmuş ve sözleşmenin yönetim kurulu niteliğindeki hükümetlerarası komiteye seçilmiştir. Sözleşmenin; "toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar anlamına gelir" şeklinde tanımladığı somut olmayan kültürel miras şu beş ana başlık altında toplanmıştır:

a) Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar b) Gösteri sanatları c) Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler d) Doğa ve evren ile ilgili bilgi ve uygulamalar e) El sanatları geleneği

Kuşaktan kuşağa aktarılan somut olmayan miras, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'ne göre toplulukların ve grupların çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden yaratılır ve bu onlara kimlik ve devamlılık duygusu verir. Somut olmayan kültürel miras ürünleri bu sayede kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına duyulan saygıya katkıda bulunur.

Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi ile farkındalık yaratılan alanlar, sözleşme çerçevesinde hazırlanan listeler, programlar ve projeler aracılığıyla koruma altına alınmıştır. UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi adlarıyla iki liste hazırlayarak, Yaşayan İnsan Hazineleri Programı ile toplulukların ve bireylerin katılımını esas alan programlar düzenleyerek somut olmayan kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi'ne taraf olan devletler uluslararası koruma önlemlerinin yanı sıra ulusal birtakım koruma önlemleri alma yükümlülüğü taşırlar. Taraf devletler, somut olmayan kültürel mirasın araştırılmasını, derlenmesini, arşiv ve dokümantasyon merkezlerinin oluşturulmasını, müzelerinin kurulmasını, öğretim kurumlarında ders olarak okutulmasını, kitle iletişim araçlarında olumlu kültür değerleri olarak yer verilmesini ve kuşaklar arasında ortaya çıkan kopuklukları giderecek tarzda etkin biçimde değerlendirilmesini temel amaçlar ve eylem planları arasında görmelidirler.

UNESCO SOMUT OLMAYAN DÜNYA MİRASI LİSTESİ (INTANGIBLE HERITAGE LISTS)

Albania - Arnavutluk
Albanian Folk Iso-polyphony - (Albania - 2008)


Algeria - Cezayir
The Ahellil of Gourara - (Algeria - 2008)


Argentina - Arjantin
The Tango - (Argentina, Uruguay - 2009)


Armenia - Ermenistan
Armenian cross-stones art. Symbolism and craftsmanship of Khachkars - (Armenia - 2010)
The Duduk and its Music - (Armenia - 2008)


Austria - Avusturya
Falconry, a living human heritage - (United Arab Emirates - Austria - Belgium - Czech Republic - France - Hungary - Republic of Korea - Mongolia - Morocco - Qatar - Saudi Arabia - Spain - Syrian Arab Republic - 2012)
Schemenlaufen, the carnival of Imst, Austria - (Austria - 2012)


Azerbaijan - Azerbaycan
Craftsmanship and performance art of the Tar, a long-necked string musical instrument - (Azerbaijan - 2012)
The traditional art of Azerbaijani carpet weaving in the Republic of Azerbaijan - (Azerbaijan - 2010)
The art of Azerbaijani Ashiq - (Azerbaijan - 2009)
Novruz, Nowrouz, Nooruz, Navruz, Nauroz, Nevruz - (Azerbaijan - India - Iran - Kyrgyzstan - Pakistan - Turkey - Uzbekistan - 2009)
The Azerbaijani Mugham - (Azerbaijan - 2008)


Bangladesh - Bangladeş
Baul Songs - (Bangladesh - 2008)


Belarus - Beyaz Rusya
Rite of the Kalyady Tsars (Christmas Tsars) - (Belarus - 2009)


Belgium- Belçika
A programme of cultivating ludodiversity: safeguarding traditional games in Flanders- (Belgium - 2011)
Leuven age set ritual repertoire - (Belgium - 2011)
Aalst carnival - (Belgium - 2010)
Falconry, a living human heritage (United Arab Emirates - Belgium - Czech Republic - France - Republic of Korea - Mongolia - Morocco - Qatar - Saudi Arabia - Spain - Syrian Arab Republic - 2010)
Houtem Jaarmarkt, annual winter fair and livestock market at Sint-Lievens-Houtem - (Belgium - 2010)
Krakelingen and Tonnekensbrand, end-of-winter bread and fire feast at Geraardsbergen - (Belgium - 2009)
Procession of the Holy Blood in Bruges - (Belgium - 2009)
The Carnival of Binche - (Belgium - 2008)
Processional Giants and Dragons in Belgium and France (Belgium - France - 2008)


Belize - Belize
Language, Dance and Music of the Garifuna - (Belize - Guatemala - Honduras - Nicaragua - 2008)


Benin - Benin
The Oral Heritage of Gelede - (Benin - Nigeria - Togo - 2008)


Bhutan - Bhutan
The Mask Dance of the Drums from Drametse - (Bhutan - 2008)


Bolivia - Bolivya
Safeguarding intangible cultural heritage of Aymara communities in Bolivia, Chile and Peru - (Bolivia - Chile - Peru - 2009)
The Andean Cosmovision of the Kallawaya - (Bolivia - 2008)
The Carnival of Oruro - (Bolivia - 2008)


Botswana - Botswana
Earthenware pottery-making skills in Botswana's Kgatleng District - (Botswana - 2012)


Brazil - Brezilya
Call for projects of the National Programme of Intangible Heritage - (Brazil - 2011)
Fandango's Living Museum - (Brazil - 2011)
Yaokwa, the Enawene Nawe people's ritual for the maintenance of social and cosmic order - (Brazil - 2011)
Oral and Graphic Expressions of the Wajapi - (Brazil - 2008)
The Samba de Roda of the Recôncavo of Bahia - (Brazil - 2008)


Bulgaria - Bulgaristan
Nestinarstvo, messages from the past: the Panagyr of Saints Constantine and Helena in the village of Bulgari - (Bulgaria - 2009)
The Bistritsa Babi - Archaic Polyphony, Dances and Rituals from the Shoplouk Region - (Bulgaria - 2008)


Burkina Faso - Burkina Faso
Cultural practices and expressions linked to the balafon of the Senufo communities of Mali, Burkina Faso and Côte d'Ivoire - (Mali - Burkina Faso - Côte d'Ivoire - 2012)


Cambodia - Kamboçya
The Royal Ballet of Cambodia - (Cambodia - 2008)
Sbek Thom, Khmer Shadow Theatre - (Cambodia - 2008)


Central African Republic - Orta Afrika Cumhuriyeti
The Polyphonic Singing of the Aka Pygmies of Central Africa - (Central African Republic - 2008)


Chile - Şili
Safeguarding intangible cultural heritage of Aymara communities in Bolivia, Chile and Peru - (Bolivia - Chile - Peru - 2009)


China - Çin
Chinese shadow puppetry - (China - 2011)
Hezhen Yimakan storytelling - (China - 201)
Acupuncture and moxibustion of traditional Chinese medicine - (China - 2010)
Meshrep - (China - 2010)
Peking opera (China - 2010)
The watertight-bulkhead technology of Chinese junks (China - 2010)
Wooden movable-type printing of China (China - 2010)
The art of Chinese seal engraving - (China - 2009)
China engraved block printing technique - (China - 2009)
Chinese calligraphy - (China - 2009)
Chinese paper-cut - (China -2009)
Chinese traditional architectural craftsmanship for timber-framed structures - (China - 2009)
The craftsmanship of Nanjing Yunjin brocade - (China - 2009)
The Dragon Boat festival (China - 2009)
Farmers' dance of China's Korean ethnic group - (China - 2009)
Gesar epic tradition - (China - 2009)
Grand song of the Dong ethnic group - (China - 2009)
Hua'er (China - 2009)
Manas (China -2009)
The Mazu belief and customs (China - 2009)
Mongolian art of singing: Khoomei (China - 2009)
Nanyin - (China - 2009)
Qiang New Year festival (China - 2009)
Regong arts - (China - 2009)
Sericulture and silk craftsmanship of China - (China - 2009)
Tibetan opera -(China - 2009)
Traditional design and practices for building Chinese wooden arch bridges - (China - 20099)
The traditional firing technology of Longquan celadon - (China - 2009)
The traditional handicrafts of making Xuan paper - (China - 2009)
Traditional Li textile techniques: spinning, dyeing, weaving and embroidering - (China - 2009)
Xi'an wind and percussion ensemble - (China - 2009)
Yueju opera - (China - 2009)
The Guqin and its Music - (China - 2008)
Kun Qu Opera - (China - 2008)
Urtiin Duu - Traditional Folk Long Song - (Mongolia - China - 2008)
The Uyghur Muqam of Xinjiang - (China - 2008)


Colombia - Kolombiya
Traditional knowledge of the jaguar shamans of Yuruparí - (Colombia - 2011)
Marimba music and traditional chants from Colombia's South Pacific region - (Colombia - 2010)
The Wayuu normative system, applied by the Pütchipü'üi (palabrero) - (Colombia - 2010)
Carnaval de Negros y Blancos - (Colombia - 2009)
Holy Week processions in Popayán - (Colombia - 2009)
The Carnival of Barranquilla - (Colombia - 2008)
The Cultural Space of Palenque de San Basilio - (Colombia - 2008)


Costa Rica - Kosta Rika
Oxherding and Oxcart Traditions in Costa Rica - (Costa Rica - 2008)


Côte d'Ivoire - Fildişi Sahili
Cultural practices and expressions linked to the balafon of the Senufo communities of Mali, Burkina Faso and Côte d'Ivoire - (Mali - Burkina Faso - Côte d'Ivoire - 2012)
The Gbofe of Afounkaha - the Music of the Transverse Trumps of the Tagbana Community - (Côte d'Ivoire - 2008)


Croatia - Hırvatistan
Bećarac singing and playing from Eastern Croatia - (Croatia - 2011)
Nijemo Kolo, silent circle dance of the Dalmatian hinterland - (Croatia - 2011)
Gingerbread craft from Northern Croatia - (Croatia - 2010)
Ojkanje singing - (Croatia - 2010)
The Sinjska Alka, a knights' tournament in Sinj - (Croatia - 2010)
Annual carnival bell ringers' pageant from the Kastav area - (Croatia - 2009)
The festivity of Saint Blaise, the patron of Dubrovnik - (Croatia - 2009)
Lacemaking in Croatia - (Croatia - 2009)
Procession Za Krizen ('following the cross') on the island of Hvar - (Croatia - 2009)
Spring procession of Ljelje/Kraljice (queens) from Gorjani - (Croatia - 2009)
Traditional manufacturing of children's wooden toys in Hrvatsko Zagorje - (Croatia - 2009)
Two-part singing and playing in the Istrian scale - (Croatia - 2009)


Cuba - Küba
La Tumba Francesa - (Cuba - 2008)


Cyprus - Kıbrıs
Tsiattista poetic duelling - (Cyprus - 2011)
Lefkara laces or Lefkaritika - (Cyprus - 2009)


Czech Republic - Çek Cumhuriyeti
Ride of the Kings in the south-east of the Czech Republic - (Czech Republic - 2011)
Falconry, a living human heritage - (United Arab Emirates - Belgium - Czech Republic - France - Republic of Korea - Mongolia - Morocco - Qatar - Saudi Arabia - Spain - Syrian Arab Republic - 2010)
Shrovetide door-to-door processions and masks in the villages of the Hlinecko area - (Czech Republic - 2010)
Slovácko Verbuňk, Recruit Dances - (Czech Republic- 2008)


Dominican Republic - Dominik Cumhuriyeti
The Cocolo Dance Drama Tradition - (Dominican Republic - 2008)
The Cultural Space of the Brotherhood of the Holy Spirit of the Congos of Villa Mella - (Dominican Republic - 2008)


Ecuador - Ekvador
The Oral Heritage and Cultural Manifestations of the Zápara People - (Ecuador - Peru - 2008)


Egypt - Mısır
The Al-Sirah Al-Hilaliyyah Epic - (Egypt - 2008)


Estonia - Estonya
Seto Leelo, Seto polyphonic singing tradition - (Estonia - 2009)
The Baltic Song and Dance Celebrations - (Estonia - Latvia - Lithuania - 2008)
The Kihnu Cultural Space (Estonia- 2008)


France - Fransa
Equitation in the French tradition - (France - 2011)
Compagnonnage, network for on-the-job transmission of knowledge and identities - (France - 2010)
The craftsmanship of Alençon needle lace-making - (France - 2010)
Falconry, a living human heritage - (United Arab Emirates - Belgium - Czech Republic - France - Republic of Korea - Mongolia - Morocco - Qatar - Saudi Arabia - Spain - Syrian Arab Republic- 2010)
The gastronomic meal of the French - (France - 2010)
Aubusson tapestry - (France - 2009)
The Cantu in paghjella: a secular and liturgical oral tradition of Corsica - (France - 2009)
Maloya - (France - 2009)
The scribing tradition in French timber framing - (France - 2009)
Processional Giants and Dragons in Belgium and France - (Belgium - France - 2008)


Gambia - Gambiya
The Kankurang, Manding Initiatory Rite - (Gambia - Senegal - 2008)


Georgia - Gürcistan
Georgian Polyphonic Singing - (Georgia - 2008)


Greece - Yunanistan
The Mediterranean diet - (Spain - Greece - Italy - Morocco - 2010)


Guatemala - Guatemala
Language, Dance and Music of the Garifuna - (Belize - Guatemala - Honduras - Nicaragua - 2008)
The Rabinal Achí Dance Drama Tradition (Guatemala - 2008)


Guinea - Gine
The Cultural Space of Sosso-Bala - (Guinea - 2008)


Honduras - Honduras
Language, Dance and Music of the Garifuna - (Belize - Guatemala - Honduras - Nicaragua - 2008)


Hungary - Macaristan
Táncház method: a Hungarian model for the transmission of intangible cultural heritage - (Hungary - 2009)
Busó festivities at Mohács: masked end-of-winter carnival custom - (Hungary - 2009)


India - Hindistan
Buddhist chanting of Ladakh: recitation of sacred Buddhist texts in the trans-Himalayan Ladakh region, Jammu and Kashmir, India - (India - 2012)
Chhau dance - (India - 2010)
Kalbelia folk songs and dances of Rajasthan - (India - 2010)
Mudiyettu, ritual theatre and dance drama of Kerala - (India - 2010)
Novruz, Nowrouz, Nooruz, Navruz, Nauroz, Nevruz - (Azerbaijan - India - Iran - Kyrgyzstan - Pakistan - Turkey - Uzbekistan- 2009)
Ramman: religious festival and ritual theatre of the Garhwal Himalayas, India - (India - 2009)
Kutiyattam, Sanskrit Theatre - (India - 2008)
Ramlila - the Traditional Performance of the Ramayana - (India - 2008)
The Tradition of Vedic Chanting - (India - 2008)


Indonesia - Endonezya
Noken multifunctional knotted or woven bag, handcraft of the people of Papua - (Indonesia - 2012)
Saman dance- (Indonesia - 2011)
Indonesian Angklung - (Indonesia - 2010)
Education and training in Indonesian Batik intangible cultural heritage for elementary, junior, senior, vocational school and polytechnic students, in collaboration with the Batik Museum in Pekalongan - (Indonesia - 2009)
Indonesian Batik - (Indonesia - 2009)
The Indonesian Kris - (Indonesia - 2008)
The Wayang Puppet Theatre- (Indonesia - 2008)


Iran - İran
Naqqāli, Iranian dramatic story-telling - (Iran - 2011)
Traditional skills of building and sailing Iranian Lenj boats in the Persian Gulf - (Iran - 2011)
The music of the Bakhshis of Khorasan - (Iran - 2010)
The Pahlevani and Zoorkhanei rituals - (Iran - 2010)
The ritual dramatic art of Ta'zīye - (Iran - 2010)
Traditional skills of carpet weaving in Fars - (Iran - 2010)
Traditional skills of carpet weaving in Kashan - (Iran - 2010)
Novruz, Nowrouz, Nooruz, Navruz, Nauroz, Nevruz - (Azerbaijan - India - Iran - Kyrgyzstan - Pakistan - Turkey - Uzbekistan - 2009)
The Radif of Iranian music - (Iran - 2009)


Iraq - Irak
The Iraqi Maqam - (Iraq - 2008)


Italy - İtalya
The Mediterranean diet - (Spain - Greece - Italy - Morocco - 2010)
The Canto a tenore, Sardinian Pastoral Songs - (Italy - 2008)
Opera dei Pupi, Sicilian Puppet Theatre - (Italy - 2008)


Jamaica - Jamaika
The Maroon Heritage of Moore Town - (Jamaica - 2008)


Japan - Japonya
Mibu no Hana Taue, ritual of transplanting rice in Mibu, Hiroshima - (Japan - 2011)
Sada Shin Noh, sacred dancing at Sada shrine, Shimane - (Japan - 2011)
Kumiodori, traditional Okinawan musical theatre- (Japan - 2010)
Yuki-tsumugi, silk fabric production technique - (Japan - 2010)
Akiu no Taue Odori - (Japan - 2009)
Chakkirako - (Japan - 2009)
Daimokutate - (Japan - 2009)
Dainichido Bugaku - (Japan - 2009)
Gagaku - (Japan - 2009)
Hayachine Kagura - (Japan - 2009)
Hitachi Furyumono - (Japan - 2009)
Koshikijima no Toshidon - (Japan - 2009)
Ojiya-chijimi, Echigo-jofu: techniques of making ramie fabric in Uonuma region, Niigata Prefecture - (Japan - 2009)
Oku-noto no Aenokoto - (Japan - 2009)
Sekishu-Banshi: papermaking in the Iwami region of Shimane Prefecture - (Japan - 2009)
Traditional Ainu dance - (Japan - 2009)
Yamahoko, the float ceremony of the Kyoto Gion festival - (Japan - 2009)
Kabuki Theatre - (Japan - 2008)
Ningyo Johruri Bunraku Puppet Theatre - (Japan - 2008)
Nôgaku Theatre - (Japan - 2008)


Jordan- Ürdün
The Cultural Space of the Bedu in Petra and Wadi Rum - (Jordan - 2008)


Kenya - Kenya
Traditions and practices associated to the Kayas in the sacred forests of the Mijikenda - (Kenya - 2009)


Kyrgyzstan - Kırgızistan
Ala-kiyiz and Shyrdak, art of Kyrgyz traditional felt carpets - (Kyrgyzstan - 2012)
Novruz, Nowrouz, Nooruz, Navruz, Nauroz, Nevruz - (Azerbaijan - India - Iran - Kyrgyzstan - Pakistan - Turkey - Uzbekistan - 2009)
The Art of Akyns, Kyrgyz Epic Tellers - (Kyrgyzstan - 2008)


Latvia - Letonya
Suiti cultural space - (Latvia - 2009)
The Baltic Song and Dance Celebrations (Estonia - Latvia - Lithuania - 2008)


Lithuania - Litvanya
Sutartinės, Lithuanian multipart songs - (Lithuania - 2010)
The Baltic Song and Dance Celebrations (Estonia - Latvia - Lithuania - 2008)
Cross-crafting and its Symbolism (Lithuania - 2008)


Luxembourg - Lüksemburg
The hopping procession of Echternach - (Luxembourg - 2010)


Madagascar - Madagaskar
The Woodcrafting Knowledge of the Zafimaniry - (Madagascar - 2008)


Malawi - Malavi
The Gule Wamkulu - (Malawi - Mozambique - Zambia - 2008)
The Vimbuza Healing Dance - (Malawi - 2008)


Malaysia - Malezya
Mak Yong Theatre - (Malaysia - 2008)


Mali - Mali
Cultural practices and expressions linked to the balafon of the Senufo communities of Mali, Burkina Faso and Côte d'Ivoire - (Mali - Burkina Faso - Côte d'Ivoire - 2012)
Secret society of the Kôrêdugaw, the rite of wisdom in Mali - (Mali - 2011)
The Manden Charter, proclaimed in Kurukan Fuga - (Mali - 2009)
The Sanké mon: collective fishing rite of the Sanké - (Mali - 2009)
The septennial re-roofing ceremony of the Kamablon, sacred house of Kangaba - (Mali - 2009)
The Cultural Space of the Yaaral and Degal - (Mali - 2008)


Mauritania - Moritanya
Moorish epic T'heydinn - (Mauritania - 2011)


Mexico - Meksika
Mariachi, string music, song and trumpet - (Mexico - 2011)
Parachicos in the traditional January feast of Chiapa de Corzo - (Mexico - 2010)
Pirekua, traditional song of the P'urhépecha - (Mexico - 2010)
Traditional Mexican cuisine - ancestral, ongoing community culture, the Michoacán paradigm - (Mexico - 2010)
Places of memory and living traditions of the Otomí-Chichimecas people of Tolimán: the Peña de Bernal, guardian of a sacred territory - (Mexico - 2009)
Ritual ceremony of the Voladores - (Mexico - 2009)
The Indigenous Festivity dedicated to the Dead - (Mexico - 2008)


Mongolia - Moğolistan
Folk long song performance technique of Limbe performances - circular breathing - (Mongolia - 2011)
Falconry, a living human heritage - (United Arab Emirates - Belgium - Czech Republic - France - Republic of Korea - Mongolia - Morocco - Qatar - Saudi Arabia - Spain - Syrian Arab Republic - 2010)
The Mongolian traditional art of Khöömei - (Mongolia - 2010)
Naadam, Mongolian traditional festival - (Mongolia - 2010)
Mongol Biyelgee: Mongolian traditional folk dance - (Mongolia - 2009)
Mongol Tuuli: Mongolian epic - (Mongolia - 2009)
Traditional music of the Tsuur - (Mongolia - 2009)
The Traditional Music of the Morin Khuur - (Mongolia - 2008)
Urtiin Duu - Traditional Folk Long Song - (Mongolia - 2008)


Morocco - Fas
Cherry festival in Sefrou - (Morocco - 2012)
Falconry, a living human heritage - (United Arab Emirates - Belgium - Czech Republic - France - Republic of Korea - Mongolia - Morocco - Qatar - Saudi Arabia - Spain - Syrian Arab Republic - 2010)
The Mediterranean diet - (Spain - Greece - Italy - Morocco - 2010)
The Cultural Space of Jemaa el-Fna Square - (Morocco - 2008)
The Moussem of Tan-Tan - (Morocco - 2008)


Mozambique - Mozambik
The Chopi Timbila - (Mozambique - 2008)
The Gule Wamkulu- (Malawi - Mozambique - Zambia - 2008)


Nicaragua - Nikaragua
El Güegüense- (Nicaragua - 2008)
Language, Dance and Music of the Garifuna- (Belize - Guatemala - Honduras - Nicaragua- 2008)


Nigeria - Nijerya
Ijele masquerade - (Nigeria - 2009)
The Ifa Divination System - (Nigeria - 2008)
The Oral Heritage of Gelede - (Benin - Nigeria - Togo - 2008)


Oman - Umman
Al-Taghrooda, traditional Bedouin chanted poetry in the United Arab Emirates and the Sultanate of Oman - (United Arab Emirates - Oman - 2012)
Al 'azi, elegy, processional march and poetry - (Oman - 2012)
Al-Bar'ah, music and dance of Oman Dhofari valleys - (Oman - 2010)


Pakistan - Pakistan
Novruz, Nowrouz, Nooruz, Navruz, Nauroz, Nevruz - (Azerbaijan - India - Iran - Kyrgyzstan - Pakistan - Turkey - Uzbekistan - 2009)


Palestine - Filistin
The Palestinian Hikaye - (Palestine - 2008)


Peru - Peru
Eshuva, Harákmbut sung prayers of Peru's Huachipaire people - (Peru - 2011)
Pilgrimage to the sanctuary of the Lord of Qoyllurit'i - (Peru - 2011)
Huaconada, ritual dance of Mito - (Peru - 2010)
The scissors dance - (Peru - 2010)
Safeguarding intangible cultural heritage of Aymara communities in Bolivia, Chile and Peru - (Bolivia - Chile - Peru - 2009)
The Oral Heritage and Cultural Manifestations of the Zápara People - (Ecuador - Peru - 2008)
Taquile and its Textile Art - (Peru - 2008)


Philippines - Filipinler
The Darangen Epic of the Maranao People of Lake Lanao - (Philippines - 2008)
The Hudhud Chants of the Ifugao - (Philippines - 2008)


Portugal - Portekiz
Fado, urban popular song of Portugal - (Portugal - 2011)


Qatar - Katar
Falconry, a living human heritage - (United Arab Emirates - Belgium - Czech Republic - France - Republic of Korea - Mongolia - Morocco - Qatar - Saudi Arabia - Spain - Syrian Arab Republic - 2010)


Republic of Korea - Güney Kore
Arirang, lyrical folk song in the Republic of Korea - (Republic of Korea - 2012)
Jultagi, tightrope walking - (Republic of Korea - 2011)
Taekkyeon, a traditional Korean martial art - (Republic of Korea - 2011)
Weaving of Mosi (fine ramie) in the Hansan region - (Republic of Korea - 2011)
Daemokjang, traditional wooden architecture - (Republic of Korea - 2010)
Falconry, a living human heritage - (United Arab Emirates - Belgium - Czech Republic - France - Republic of Korea - Mongolia - Morocco - Qatar - Saudi Arabia - Spain - Syrian Arab Republic - 2010)
Gagok, lyric song cycles accompanied by an orchestra - (Republic of Korea - 2010)
Cheoyongmu - (Republic of Korea - 2009)
Ganggangsullae - (Republic of Korea - 2009)
Jeju Chilmeoridang Yeongdeunggut - (Republic of Korea - 2009)
Namsadang Nori - (Republic of Korea - 2009)
Yeongsanjae - (Republic of Korea - 2009)
The Gangneung Danoje Festival - (Republic of Korea - 2008)
The Pansori Epic Chant - (Republic of Korea - 2008)
The Royal Ancestral Ritual in the Jongmyo Shrine and its Music - (Republic of Korea - 2008)


Romania - Romanya
Craftsmanship of Horezu ceramics - (Romania - 2012)
Doina - (Romania - 2009)
The Căluş Ritual - (Romania - 2008)


Russian Federation - Rusya Federasyonu
The Cultural Space and Oral Culture of the Semeiskie - (Russian Federation - 2008)
The Olonkho, Yakut Heroic Epos - (Russian Federation - 2008)


Saudi Arabia - Suidi Arabistan
Falconry, a living human heritage - (United Arab Emirates - Belgium - Czech Republic - France - Republic of Korea - Mongolia - Morocco - Qatar - Saudi Arabia - Spain - Syrian Arab Republic - 2010)


Senegal - Senegal
The Kankurang, Manding Initiatory Rite - (Gambia - Senegal - 2008)


Slovakia - Slovakya
The Fujara and its Music - (Slovakia - 2008)


Spain - İspanya
Festivity of 'la Mare de Déu de la Salut' of Algemesí - (Spain - 2011)
Revitalization of the traditional craftsmanship of lime-making in Morón de la Frontera, Seville, Andalusia - (Spain - 2011)
The chant of the Sybil on Majorca - (Spain - 2010)
Falconry, a living human heritage - (United Arab Emirates - Belgium - Czech Republic - France - Republic of Korea - Mongolia - Morocco - Qatar - Saudi Arabia - Spain - Syrian Arab Republic - 2010)
Flamenco - (Spain - 2010)
Human towers - (Spain - 2010)
The Mediterranean diet - (Spain - Greece - Italy - Morocco - 2010)
Centre for traditional culture - school museum of Pusol pedagogic project - (Spain - 2009)
Irrigators' tribunals of the Spanish Mediterranean coast: the Council of Wise Men of the plain of Murcia and the Water Tribunal of the plain of Valencia - (Spain - 2009)
Whistled language of the island of La Gomera (Canary Islands), the Silbo Gomero - (Spain - 2009)
The Mystery Play of Elche - (Spain - 2008)
The Patum of Berga - (Spain - 2008)


Syrian Arab Republic- Suriye
Falconry, a living human heritage - (United Arab Emirates - Belgium - Czech Republic - France - Republic of Korea - Mongolia - Morocco - Qatar - Saudi Arabia - Spain - Syrian Arab Republic - 2010)


Tajikistan - Tacikistan
Shashmaqom Music - (Uzbekistan -Tajikistan - 2008)


Togo - Togo
The Oral Heritage of Gelede- (Benin - Nigeria - Togo- 2008)


Tonga - Tonga
The Lakalaka, Dances and Sung Speeches of Tonga - (Tonga - 2008)


Turkey - Türkiye
Mesir Macunu festival - Mesir Macunu Festivali (Turkey - 2012)
Ceremonial Keşkek tradition - (Turkey - 2011)
Kırkpınar oil wrestling festival - Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali - (Turkey - 2010)
Semah, Alevi-Bektaşi ritual - Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah - (Turkey - 2010)
Traditional Sohbet meetings - Geleneksel Sohbet Toplantıları - (Turkey - 2010)
Âşıklık (minstrelsy) tradition - Aşıklık Geleneği - (Turkey - 2009)
Karagöz - Karagöz - (Turkey - 2009)
Novruz, Nowrouz, Nooruz, Navruz, Nauroz, Nevruz - (Azerbaijan - India - Iran - Kyrgyzstan - Pakistan - Turkey - Uzbekistan - 2009)
The Arts of the Meddah, Public Storytellers - Meddahlık - (Turkey - 2008)
The Mevlevi Sema Ceremony - Mevlevi Sema Törenleri - (Turkey - 2008)


Uganda - Uganda
Bigwala, gourd trumpet music and dance of the Busoga Kingdom in Uganda - (Uganda - 20112)
Barkcloth Making in Uganda - (Uganda - 2008)


United Arab Emirates - Birleşik Arap Emirlikleri
Al-Taghrooda, traditional Bedouin chanted poetry in the United Arab Emirates and the Sultanate of Oman - (United Arab Emirates - Oman - 2012)
Falconry, a living human heritage - (United Arab Emirates - Austria - Belgium - Czech Republic - France - Hungary - Republic of Korea - Mongolia - Morocco - Qatar - Saudi Arabia - Spain - Syrian Arab Republic - 2012)
Al Sadu, traditional weaving skills in the United Arab Emirates - (United Arab Emirates - 2011)


Uruguay - Uruguay
The Candombe and its socio-cultural space: a community practice - (Uruguay - 2009)
The Tango- (Argentina - Uruguay - 2009)


Uzbekistan - Özbekistan
Katta Ashula - (Uzbekistan - 2009)
Novruz, Nowrouz, Nooruz, Navruz, Nauroz, Nevruz - (Azerbaijan - India - Iran - Kyrgyzstan - Pakistan - Turkey - Uzbekistan - 2009)
The Cultural Space of the Boysun District - (Uzbekistan - 2008)
Shashmaqom Music - (Uzbekistan - Tajikistan - 2008)


Vanuatu - Vanuatu
Vanuatu Sand Drawings - (Vanuatu - 2008)


Viet Nam - Vietnam
Xoan singing of Phú Thọ Province, Viet Nam - (Viet Nam - 2011)
Gióng festival of Phù Ðông and Sóc temples - (Viet Nam - 2010)
Ca trù singing - (Viet Nam - 2009)
Quan Họ Bắc Ninh folk songs - (Viet Nam - 2009)
Nha Nhac, Vietnamese Court Music - (Viet Nam - 2008)
The Space of Gong Culture - (Viet Nam - 2008)


Yemen - Yemen
The Song of Sana'a - (Yemen - 2008)


Zambia - Zambiya
The Gule Wamkulu (Malawi - Mozambique - Zambia - 2008)
The Makishi Masquerade (Zambia - 2008)


Zimbabwe - Zimbabve
The Mbende Jerusarema Dance (Zimbabwe - 2008)


LİSTE GÜNCELLEME TARİHİ: 05 Şubat 2012

KAYNAK:
UNESCO Türkiye Web Sitesi

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Web Sitesi

UNESCO Intangible Heritage List

 Yazılan Yorumlar...
  Henüz Yorum Yazılmamıştır
 Yorum yazmak isterseniz...
 
Yorum Yazabilmek İçin Üye Girişi Yapmalısınız.


Yola Çıkarken
 Evliya Çelebi'nin 400. Doğum Yıldönümü (22 Ağustos 2011)
2011, Türk ve dünya kültür tarihi açısından son derece önemli tarihi bir ... devamı ...
 
 UNESCO Somut Olmayan Dünya Mirası Listesi (Intangible Heritage Lists) (10 Nisan 2011)
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında Sözleşme ... devamı ...
 
 Cittaslow - Yavaş Şehir Hareketi (23 Şubat 2011)
İtalyanca Citta (Şehir) ve İngilizce Slow (Yavaş) kelimelerinden oluşan ... devamı ...
 
 Dünya Mirası Listesi (World Heritage List) (11 Ocak 2011)
Dünya Mirası Listesi, UNESCO’ya bağlı Dünya Miras Komitesi tarafından ... devamı ...
 
 Avrupa Festival ve Karnavalları (26  Aralık 2010)
Seyahat etmenin en güzel taraflarından birisi de gidilen yerin kültürüne ve ... devamı ...
 
 Televizyonda Gezi Programları... (19  Aralık 2010)
Seyahat etmek güzel şey…Yeni yerler görmek, oraları hissetmek gerçekten hoşbir ... devamı ...
 
 Dünya'daki Priz Tipleri... (28 Kasım 2010)
Yurtdışına giderken yanınızda götüreceğiniz elektronik cihazları şarj ... devamı ...
 
 Dünyada Taksi Fiyatları... (06 Kasım 2010)
Yurtdışına çıktığımızda karşılaşacağımız en önemli problemlerden birisi ... devamı ...
 
 Büyükelçilik ve Konsolosluklarımız (31 Ekim 2010)
Yurtdışına çıkmadan önce büyükelçilik ve/veya konsolosluklarımızın adres ve ... devamı ...
 
 Saat Kaç?... (30 Eylül 2010)
Seyahat edeceğiniz ülkede o anda saatin kaç olduğunu öğrenmek ya da Türkiye ... devamı ...
 
 Havayolu Şirketlerine Ait Şikayetler... (30 Eylül 2010)
Yurtdışına seyahate gitmeye karar verdiniz… Para durumunuzu ayarladınız... İzin ... devamı ...
 
 Döviz Kurları... (20 Eylül 2010)
Yurtdışına çıkmadan önce harcamalarınızı planlamak için elbette döviz kurlarına ... devamı ...
 
 Hava Durumu... (19 Eylül 2010)
Seyahatinizi planladınız… Uçak biletleri alındı… Vize gerekiyorsa o ayrıntı ... devamı ...
 
 MüzeKart: Türkiye'yi gezerken mutlaka yanınıza almanız gereken kart... (18 Eylül 2010)
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAB tarafından 2008 yılında hayata geçirilen ... devamı ...
 
 Ülkelere Göre Seyahat Sağlığı (13 Eylül 2010)
Yurtiçi ve özellikle de yurtdışına seyahat edecekler yola çıkmadan önce ... devamı ...
 
 Duty Free Limitler (09 Eylül 2010)
Türkiye Gümrüksüz Satış Mağazaları (Duty Free) alışveriş limitleri Bakanlar ... devamı ...
 
 Vize Rejimi (18 Ağustos 2010)
Yurtdışına seyahat edecek olanların en önemli sıkıntılarından birisi de vize ... devamı ...